משתמט וחזקת אין מעיז בשבועה

הרב אילן אש
משתמט וחזקת אין מעיז בשבועה | תש"פ
Share this