משקל קנין אחריות בחפץ ברשות שומר ובחפץ שאינו ברשות שומר

הרב אליעזר בן פורת
משקל קנין אחריות בחפץ ברשות שומר ובחפץ שאינו ברשות שומר | תשפ"א
Share this