משפט מורחב בא למעט או לרבות - הסוס האדום, 35

הרב אברהם צבי מרגלית
משפט מורחב בא למעט או לרבות - הסוס האדום, 35 | תשע"ח
Share this