משניות חולין, שחיטת נשים, תרנגול הברקאל, ובעניין הצנזורה במשך הדורות, שיעור 3

הרב משה יעקב קליין
משניות חולין, שחיטת נשים, תרנגול הברקאל, ובעניין הצנזורה במשך הדורות, שיעור 3 | תשע"ז
Share this