משנה ברורה, הלכות קריאת שמע, סימן סו סעיף ד'

הרב אברהם צבי ישראלזון
משנה ברורה, הלכות קריאת שמע, סימן סו סעיף ד' | תשע"א
Share this