משמעות ל"ט מלאכות של שבת ושל יום חול

הרב אייל אונגר
משמעות ל"ט מלאכות של שבת ושל יום חול | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this