משל למלך ששידך את ביתו המובחרת עם בחור מוצלח, מסביר כיצד ניתן לאמר שהקב"ה בחר בעם ישראל. הרי אם נאמר עליהם שאמרו 'נעשה ונשמע' לאחר שנשאלו האומות אם ברצונן לקבל את התורה

הרב משה יעקב קליין
משל למלך ששידך את ביתו המובחרת עם בחור מוצלח, מסביר כיצד ניתן לאמר שהקב"ה בחר בעם ישראל. הרי אם נאמר עליהם שאמרו 'נעשה ונשמע' לאחר שנשאלו האומות אם ברצונן לקבל את התורה | תש"פ
Share this