משלי פרק כ', 'לץ היין, המה שכר'

הרב עמיהוד קליין
משלי פרק כ', 'לץ היין, המה שכר' | תשפ"ב
Share this