משלי, פרק י"ט פסוק כ"ב

הרב עמיהוד קליין
משלי, פרק י"ט פסוק כ"ב | תשפ"ב
Share this