משלי פרק ג' פסוק ב', "כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"

הרב איתמר שוורץ
משלי פרק ג' פסוק ב', "כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך" | תשע"ו
Share this