משלי פרק ב' פס' י"ז, "העוזבת אלוף נעוריה..."

הרב איתמר שוורץ
משלי פרק ב' פס' י"ז, "העוזבת אלוף נעוריה..." | תשע"ו
Share this