משלי, פרק ב', פסוק ד', "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה"

הרב איתמר שוורץ
משלי, פרק ב', פסוק ד', "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה" | תשע"ה
Share this