משלי, פרק א' פסוק ל"ב - "ושלות פסילים תהרגם "

הרב איתמר שוורץ
משלי, פרק א' פסוק ל"ב - "ושלות פסילים תהרגם " | תשע"ה
Share this