משה קיבל תורה מסיני מסכת אבות, שיעור ראשון

הרב נחום רפפורט
משה קיבל תורה מסיני מסכת אבות, שיעור ראשון | תש"פ
Share this