"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"

הרב דוד לאו
"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע" | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this