"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"

הרב יוסף רפפורט
"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע" | תשע"ד
Share this