מריחת הדם על המשקוף בליל יציאת מצרים מראה את גאוותינו ביהדותנו גם בלי שהיא נאורה ויפה, ובעניין אהבת השם עד הסוף

הרב חיים זאיד
מריחת הדם על המשקוף בליל יציאת מצרים מראה את גאוותינו ביהדותנו גם בלי שהיא נאורה ויפה, ובעניין אהבת השם עד הסוף | תשפ"א
Share this