מקנה דבר שתופס בו קנין ביחד עם דבר שאין תופס בו , חו"מ סימן רג

הרב יעקב אברהם כהן
מקנה דבר שתופס בו קנין ביחד עם דבר שאין תופס בו , חו"מ סימן רג | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this