מקל הליכה בשבת

הרב שלום יוסף גלבר
מקל הליכה בשבת | תשע"ט
Share this