מקח טעות ואונאה מחמת שינוי כשרות

הרב יעקב אברהם כהן
מקח טעות ואונאה מחמת שינוי כשרות | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this