מצפה קרני השמש בגג בית הכנסת 'זהרי חמה'

הרב זלמן מנחם קורן
מצפה קרני השמש בגג בית הכנסת 'זהרי חמה' | תשפ"ב
Share this