מצות מחצית השקל, פרשת שקלים, חלק א

הרב משה פרנק
מצות מחצית השקל, פרשת שקלים, חלק א | תשס"ט
Share this