מצות "ושמחתם לפני ד' אלוקיכם שבעת ימים"

הרב יהושע סלומון
מצות "ושמחתם לפני ד' אלוקיכם שבעת ימים" | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this