מצות המקדש ועבודת הקרבנות חובת תוצאה או מצות מעשה

הרב אליעזר בן פורת
מצות המקדש ועבודת הקרבנות חובת תוצאה או מצות מעשה | תשע"ח
Share this