מצוות ״ואהבת״ על צדדיה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
מצוות ״ואהבת״ על צדדיה | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this