מצוות שביתה ביום טוב והיתר צורך אוכל נפש

הרב ישראל בונים שרייבר
מצוות שביתה ביום טוב והיתר צורך אוכל נפש | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this