מעשר ראשון ותרומת מעשר, סי' שלא סעיף ט

הרב יואל פרידמן זצ"ל
מעשר ראשון ותרומת מעשר, סי' שלא סעיף ט
Share this