מעמד פתיחת המחזור הנז לישיבת ירחי כלה

הרב אליעזר כהנמן
מעמד פתיחת המחזור הנז לישיבת ירחי כלה | תשס"ט
Share this