מעמד חנוכת הבית

הרב שמחה הכהן קוק
מעמד חנוכת הבית | תש"ע
Share this