מעלת השחיטה בתלוש לעומת הפסול במחובר ובעלי חיים

הרב אליעזר בן פורת
מעלת השחיטה בתלוש לעומת הפסול במחובר ובעלי חיים | תשפ"ב
Share this