מעלת אמירת שניים מקרא ואחד תרגום

הרב זכריש
מעלת אמירת שניים מקרא ואחד תרגום | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this