מעות קונים לדבר מצוה, קצוהח סי' קצט

הרב יואל פרידמן זצ"ל
מעות קונים לדבר מצוה, קצוהח סי' קצט
Share this