מעגל השנה, גשם וטל

הרב מנחם ליבי
מעגל השנה, גשם וטל | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this