מעביד החוזר בו מהעסקת העובד

הרב יואל פרידמן
מעביד החוזר בו מהעסקת העובד
Share this