מסר חסידי, לך לך, שונא מתנות יחיה, אידיש

הרב מנחם מנדל פומרנץ
מסר חסידי, לך לך, שונא מתנות יחיה, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this