מסילת ישרים, סיום פרק א', באמצעים המביאים את האדם לקרבת ה' כל הפרש קטן מביא לתולדה שונה, ותכלית הנאות העולם להיות לאדם לעזר לעבודת ה' ובכדי לטעום את הטעם המתוק

הרב אליעזר שוואב
מסילת ישרים, סיום פרק א', באמצעים המביאים את האדם לקרבת ה' כל הפרש קטן מביא לתולדה שונה, ותכלית הנאות העולם להיות לאדם לעזר לעבודת ה' ובכדי לטעום את הטעם המתוק | תש"פ
Share this