מסכת שבת דף ק"ד ע"א

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף ק"ד ע"א | תשע"ד
Share this