מסכת שבת דף ק"ג ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף ק"ג ע"ב | תשע"ד
Share this