מסכת שבת דף ק"ב ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף ק"ב ע"ב | תשע"ד
Share this