מסכת שבת דף פ"ז ע"א

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף פ"ז ע"א | תשע"ד
Share this