מסכת שבת דף פ"ו ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף פ"ו ע"ב | תשע"ד
Share this