מסכת שבת דף פ"ג ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף פ"ג ע"ב | תשע"ד
Share this