מסכת שבת דף מ' ע"א

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף מ' ע"א | תשע"ד
Share this