מסכת שבת דף מ"א ע"א

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף מ"א ע"א | תשע"ד
Share this