מסכת שבת דף ל"ח ע"א

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף ל"ח ע"א | תשע"ד
Share this