מסכת שבת דף ל"ב ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף ל"ב ע"ב | תשע"ד
Share this