מסכת שבת דף כ"ט ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת שבת דף כ"ט ע"ב | תשע"ד
Share this