מסכת שבועות דף כח. בבירור שיטת אמימר בדין 'כפתוהו על העמוד אין נשאל עליה'

הרב שאול אלתר
מסכת שבועות דף כח. בבירור שיטת אמימר בדין 'כפתוהו על העמוד אין נשאל עליה' | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this