מסכת עירובין דף כ"ד ע"ב

הרב יהודה קוק
מסכת עירובין דף כ"ד ע"ב | תשע"ד
Share this