מסכת חולין פרק ז' משנה ה', סיכום כל הלכות תערובות מין במינו ובשאינו מינו ביבש ובלח, שיעור 29

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ז' משנה ה', סיכום כל הלכות תערובות מין במינו ובשאינו מינו ביבש ובלח, שיעור 29 | תשע"ח
Share this